Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid: wat is dat nu eigenlijk?

Eind jaren negentig ontdekte de Amerikaanse psychotherapeut Elaine Aron dat het zenuwstelsel van zo’n 20% van alle mensen anders functioneert dan gebruikelijk. Ze noemde dat hooggevoelig of HSP(Hoog Sensitieve Persoonlijkheid of Highly Sensitive Person).
Eén op de 5 mensen is geboren met deze gevoeligheid, het lijkt alsof ze speciale antennes hebben om subtiele signalen en prikkels uit hun omgeving te registreren.

Hooggevoeligheid is een gave:

 

Kenmerken die vaak voorkomen bij HSP-ers:

 • Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar.
 • Worden geprikkeld door dingen die anderen niet schijnen op te merken.
 • Kunnen verbanden zien waar anderen niet op komen
 • Hebben een rijke innerlijke belevingswereld, dromen, fantaseren en filosoferen veel.
 • Denken vaak na over zingeving.
 • Ervaren en voelen diep en intensief.
 • Worden meer dan gemiddeld geroerd door de natuur, kunst en muziek.
 • Zijn gevoelig voor prikkels van buitenaf, zijn erg gevoelig voor indringende prikkels zoals sterke geuren, fel licht, lawaai, drukte en gewelddadige beelden.
 • Hebben meer tijd nodig om indrukken te verwerken.
 • Functioneren het beste in eigen tempo, kunnen zich opgejaagd of geïrriteerd voelen als ze onder druk komen te staan.
 • Voelen stemmingen van anderen goed aan, zijn zorgzaam naar anderen en plichtsgetrouw en hebben moeite om eigen grenzen aan te geven.
 • Hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel.
 • Staan in contact met het bovennatuurlijke.
 • Hebben vaak de behoefte om zich terug te trekken.

Hooggevoeligheid heeft ook valkuilen:

Hooggevoelige mensen zijn meer afgestemd op het ontvangen van allerlei signalen en prikkels uit de omgeving. Door de hoeveelheid en diversiteit van al deze prikkels is het onvermijdelijk dat ze snel overvoerd en overprikkeld raken. Een teveel aan prikkels kan leiden tot verwarring en stress.
Hooggevoelige mensen kunnen door zich terug te trekken herstellen en tot rust te komen
Veel HSP-ers worstelen met zichzelf; ze hebben zich altijd al ‘anders’ gevoeld dan andere mensen, zonder te begrijpen hoe dat komt.
In eerste instantie ervaren ze hun eigenschap dan ook als een last en vragen zij zich af wat er mis is met hen. Ze hebben de neiging zichzelf te bekritiseren en zich aan te passen aan wat de omgeving en de maatschappij van hen verwacht. Het te veel aanpassen zorgt ervoor dat ze het contact met zichzelf kwijtraken. Gevoelens van eenzaamheid, verdriet, machteloosheid, schuld en schaamte kunnen daarvan het gevolg zijn.

 

De valkuilen op een rij

 • Overprikkeling. Te veel prikkels zorgen ervoor dat je gespannen en gestresst raakt. Soms kan dit zich uiten als boosheid naar de ander. Probeer tijdig je rust en ontspanning te nemen.
 • Te veel terugtrekken en vermijden. Jouw ‘anders’ voelen kan er voor zorgen dat je je terugtrekt uit de wereld. Het kan veilig, maar ook eenzaam en alleen voelen. Probeer een balans te vinden tussen je open stellen voor de wereld en terugtrekken
 • Negatief zelfbeeld. Te veel zelfkritiek zorgt voor een machteloos gevoel. Probeer het ook eens van een andere kant te bekijken.
 • Perfectionisme. Je wilt het allemaal goed doen.Probeer een balans te vinden tussen kwaliteit leveren en ontspanning.
 • Faalangst. De angst het niet goed genoeg te doen, kan je blokkeren. Probeer je aandacht te richten op je kwaliteiten.
 • Teveel gericht op de ander. Jezelf verliezen in de problemen van anderen of andermans emoties overnemen. Probeer grenzen naar jezelf en de ander te stellen.

Hooggevoelige mensen hebben relatief meer last van spanning, stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn, migraine, huidirritaties, allergieën, maag en darmklachten.
Ze lopen een groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, chronische vermoeidheid, angsten, burn-out en verslavingen

 

Er zijn twee soorten HSP-ers:

Ongeveer zeventig procent van de HSP-ers is introvert, wat wil zeggen dat ze gelukkig zijn met een teruggetrokken bestaan en zoveel mogelijk het risico om overbelast te raken vermijden. Ze geven er de voorkeur aan om in hun eentje de 'batterij weer op te laden' (of in stilte met een goede vriend of vriendin) .
Ze hebben wel mensen nodig hebben, maar liever een paar goede vrienden dan een grote groep mensen.
De andere dertig procent van de HSP-ers, hebben juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en zijn meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast.

 

Wat is belangrijk voor een HSP-er

Door inzicht te krijgen in en accepteren van je hooggevoeligheid kan deze van een valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave omgevormd worden. Hiertoe is het onder andere belangrijk om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de valkuilen te leren herkennen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

Elaine Aron geeft in haar boek ”hoogsensitieve personen” de volgende 4 stappen aan:

 

Zelfkennis:

Het is belangrijk dat je begrijpt wat het betekent om hooggevoelig te zijn. Wat is voor jou belangrijk, hoe ga je met jouw sensitiviteit om. Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Vervolgens is het belangrijk je lichaam heel goed te leren kennen. Negeer je lichaam niet langer omdat het te zwak lijkt of niet wil meewerken.
 

Een nieuw kader:

Je moet doelbewust veel van je verleden in een nieuw kader plaatsen, nu je weet dat je als een HSP-er ter wereld bent gekomen. Zoveel van je 'fouten' waren onvermijdelijk omdat noch je ouders, noch je leraren, vrienden en collega’s je hebben begrepen.
Je eerdere ervaringen in een nieuw kader plaatsen kan tot een sterk vergroot gevoel van eigenwaarde leiden.
 

Helen.

Als je dat nog niet hebt gedaan, moet je nu een begin maken de diepere wonden te helen. Als kind was je erg gevoelig; je had meer dan anderen last van problemen thuis of op school en van kinderziektes en dergelijke. Bovendien week je af van de andere kinderen, waar je vrijwel zeker onder hebt geleden. Juist HSP-ers kunnen de neiging hebben het benodigde innerlijke werk te vermijden dat nodig is om de wonden uit het verleden te helen, omdat ze de intense gevoelens die daaruit voortvloeien voelen willen verkomen. Voorzichtigheid en langzaam te werk gaan zijn geboden. Maar je houdt jezelf voor de gek als je het voor je uit schuift.

 

Hulp om je goed te voelen in de buitenwereld en te weten wanneer je beter op jezelf kunt zijn.

Je kunt en moet, voor je eigen bestwil, betrokken zijn bij de wereld om je heen. De wereld heeft jou echt nodig. Maar je moet de vaardigheid hebben om het niet te overdrijven of je er juist aan te onttrekken.

 

Klik hier voor inschrijving en cursusinformatie

De therapeuten van Psychoadvies zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NBVH

© 2016 Psychoadvies. Alle rechten voorbehouden.